คิมหันต์ราตรี
เพราะถูกชาวยุทธ์ที่เรียกตนเองว่าฝ่ายคุณธรรมตามสังหาร ทำให้ ‘สือซานเหลียง’ ประมุขพรรคมารอันดับหนึ่งแห่งยุทธภพ กลายเป็นคนเสียสติที่ร่ำร้อง...