แกมแก้ว
เขาคือผู้ชายหัวแข็ง เธอคือผู้หญิงหัวดื้อ เขาบ้างาน เธอรักสนุก เขาหนักแน่น เธออ่อนไหว เขามีแผนจะปราบพยศเธอ แต่เธอ...ไม่มีวันยอมลงให้ใคร! วินาทีแร...