แกมแก้ว
เพราะคิดว่าการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีพื้นฐานจากความรัก ณิชาบูลจึงเลือกหนีไปตั้งแต่ในวันหมั้น ทำให้คู่หมั้นแบบกิตติภพเจ็บปวดกับการกระทำข...