แมงมุมใต้เตียง
ประตูเปิดผลั๊วะ! พร้อมกับที่ร่างน้อยกระโจนมาข่วนเขา … แคว้ก!! เจ็บ .... แต่ก็เข้าทางคนรอจังหวะอยู่แล้วเลย! "อ้าย~*....อาสิงห์! ... ไอ้เ...