แมงมุมใต้เตียง
‘ไออุษา’ ดรุณีน้อยแสนสดใสวัยกำดัดที่แอบหลงรัก ‘เอียน’ ฝรั่งหนุ่มเพื่อนรุ่นน้องของบิดามาตั้งแต่ตนเริ่มแตกเนื้อสาว แต่แล้วก็ต้อง...