แมงมุมใต้เตียง
เวียนนาโตแล้ว และรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเป็นอะไร แต่นี่มันคือหนทางที่เธอเลือก เธอมั่นใจว่า … เธอเต็มใจที่จะเลือกมันเอง .. จริงๆ!! ลิ้นเขาขมๆ .. ม...