แมงมุมใต้เตียง
❛ เ จ้ า ส า ว ร ส แ ซ บ ส์ !! ❜ ... นี้คือ..การรวมกันของนิยาย 3 เรื่องแนวเผ็ดส์ๆ ซ่านๆ หวานๆ หื่นๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องย่อยที่ไรท์แต่งจบไปเนิ่นนานแล้วนั...