รดา
คาวีไม่ยอมเปิดโอกาสให้ซากิได้หยุดพักหายใจเลยสักนิด มันคือการลงโทษที่แกล้งยั่วเขาให้เกิดอารมณ์ แต่ในที่สุดก็ปลดปล่อยแม่กวางน้อยให้เป็นอิสระ แล้วพลิกตัว...