รดา
" เรียกเค้ามากินเครื่องเซ่นสิ " ป้าสายบอกอย่างนั้น ทำให้ฉันรู้สึกขนลุกซู่ จุดธูปงึมงำอธิษฐานในใจ เหมือนกำลังสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็น จ...