รดา
เดนิช ปีศาจหนุ่ม รูปงาม ตัวสูง ตาคม หล่อจัด มีลักยิ้มทรงเสน่ห์ หนีมาเที่ยวบนโลกมนุษย์จนติดใจ ยามใดที่เขาเยื้องกรายขึ้นมาบนแผ่นดินโลก ทุกชีวิตที่อยู่ใก...