รดา
จากนางฟ้าไอดอล กลายเป็นเมียมาเฟีย… ชีวิตของเธอเป็นของฉัน แววตามาดร้าย คมเข้มแสดงความเป็นเจ้าของ ไม่สนใจว่าเธอจะคิดยังไง ไม่มีใครหน้าไหน กล้า...