รดา
ซานตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในเกาะแห่งหนึ่ง กับชายหนุ่มรูปหล่อ ซานจำเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้ ว่าตัวเองเป็นใคร เขาพยายามปิดบังเรื่องราวทั้งหมด เบื้องหลัง...