ดวงจันทร์ของดาวเสาร์
คนที่เคยตกอยู่ในสถานะที่ชัดเจนว่าจะเป็นได้แค่ FWB (Friends with Benefit) กัน เราก็จะรู้อยู่แก่ใจว่า เราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเกินเลยกับเขาไปมากกว่านี้ ...