ณิชญารีย์
มีคนบอกไว้ว่า หากคนเราเจอกันโดยบังเอิญถึงสามครั้งนั่นแสดงว่า ‘คุณเจอเนื้อคู่’ ทำให้สาวโสดอยากมีแฟนอย่าง ‘ออมเพชร’ จึงปั...