ภาริณ
จากคบ (กิน) กันขำ ๆ กลายเป็น...คลั่งรัก ********** "เราปิดเรื่องของเราไว้ก่อนนะ คือ พี่ไปพนันกับไอ้ซี ไอ้คิง แถมไอ้เต้อีกคน บลูก็อยู่วันนั้น คือ...