ภาริณ
หัวใจเธออบอุ่นและแข็งแกร่งได้ก็เพราะความรักของเขา... ค่ำคืนแห่งโชคชะตา...ท่ามกลางเสียงอึกทึก แสงสี เหล้า บุหรี่ และอาจรวมถึงยาเสพติดในผับหรูกลางกรุง ...