วันวาด
ไอลดา เคยคิดว่าการตัดสินใจที่ยากที่สุด คือการโบกมือลา ลาผู้ชายอย่างดอกเตอร์ศิลา... แต่เปล่าเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่เธอคิด ก็แค่...ยกมือขึ้น...สะ...