วันวาด
การจากลาทั้งที่ยังหายใจ...มันคืออะไรที่ยากที่สุด... เมื่อนิศาเดินจากไป เขารู้ตัวแล้วว่าได้สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแล้ว วันเวลาค่อยๆเยียว...