วันวาด
ใครบอกว่า...รักแรกพบไม่มีอยู่จริง เขมรัตน์ ขอค้านหัวชนฝา “คุณเพชร อยากจะให้ผมแก้ข่าว?” “ก็ใช่น่ะสิ.....