วันวาด
ท่ามกลางความเงียบเหงา เวิ้งว้าง โดดเดี่ยว ของเทือกเขาหิมาลัย ที่ความสูงมากกว่า 5,000 เมตร ภายใต้ความหนาวเหน็บ น้ำแข็ง หิมะ ภูเขาสูงใหญ่แลดูท...