วันวาด
พี่ทนต่อไปไม่ไหวแล้ว พี่ไม่อยากเป็นคนดีอีกแล้ว ตอนนี้พี่อยากเป็นคนเลว คนเลวที่จะยึดตัวเธอไว้กับพี่ตลอดชีวิต พี่จะไม่ปล่อยเธอไปอีกเป็นอันขาด เธอจะเป็นข...