วันวาด
สุภาพรยืนมองทะลุกระจกเข้าไปยังด้านในห้องปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก ทุกครั้งที่มองเข้าไปเห็นสายยางต่างๆที่มันระโยงระยางอยู่ในนั้น ภาพเหล่านั้นมันก...