วันวาด
เรื่องสั้นปมเบา อบอุ่น หวาน หวาม ละมุนในความรู้สึก ************************** “เกาะไว้แน่น ๆ นะ” น้ำเสียงห่วงใยถูกเปล่งออกมาจากเจ้าของใบ...