วันวาด
“คุณช่วยผมได้ไหม ทำให้คำอธิษฐานของผมเป็นความจริง ไม่ใช่แค่คิดเองเออเองฝ่ายเดียว” ถึงเวลาคนดุเลิกทำตัวดุก็ออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานเสียอย่า...