วันวาด
"ขอบคุณ ที่รักกัน" “ไม่เคยรัก” ไม่ได้แปลว่าจะเป็น “ที่รัก” ไม่ได้ ‘ลักษิกา’ นางหงส์ปีกหัก หนึ่ง...