วันวาด
“ผมจะรออยู่ที่นี่จนกว่าคุณปีจะกลับ” น้ำเสียงทุ้มเบาแต่เป้าหมายหนักแน่นเปล่งเสียง ปลายนิ้วเรียวยาวดันแก้วเปล่าที่เขาต้องการเติมเครื่องดื่มส...