วันวาด
"ขอบคุณ ที่ทิ้งกัน" รักมาก ไม่ได้แปลว่า จะ “เลิกรัก” ไม่ได้ ‘ลักษิกา’ นางหงส์ปีกหัก หนึ่งปีที่แล้วเธอสูญเสียบิ...