วันวาด
ในความเวิ้งว้าง ท่ามกลางความเงียบงัน หัวใจกำลังวูบไหว ความคิดถึงกระซิบแผ่ว ความหนาวเหน็บของเทือกเขาหิมาลัย ดินแดนที่ได้ชื่อว่า ‘หลังคาของโลก...