วันวาด
"ขอบคุณ ที่ยังห่วงใย" “เคยรัก” ไม่ได้แปลว่า “ยังรัก” ‘ลักษิกา’ นางหงส์ปีกหัก หนึ่งปีที่แล้วเธอสูญเ...