พัพพุ
อโณทัยมีเหตุไม่ทันตั้งตัวให้ต้องมาดูแลรับผิดชอบชีวิตหลานสาวตัวน้อยๆ นี่ถ้าหากแกอายุสักสามสี่ขวบ เขาก็พอจะเลี้ยงแกเองคนเดียวได้อยู่...