พัพพุ
วิรพรเบื่อสิ่งต่างๆ รอบตัวเต็มที เธอเลยอยากไปเที่ยว เอ๊ย! อยากไปค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อเป้าหมายในชีวิต แต่มันดันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เธอดันได้มาติดอยู่...