พัพพุ
เพราะเส้นทางนักเขียนที่ตัวเองใฝ่ฝัน ยังไม่สามารถการันตีอนาคตชีวิตที่ดีตามความหมายของพ่อแม่ได้ ท่านทั้งสองจึงสั่งแกมบังคับ ให้ล้มเลิกความคิดที่จะเป็นน...