ศิวารินทร์
คนที่ร้ายที่สุด คือคนที่ซ่อนร้ายได้แนบเนียนที่สุด! . . กลางฟ้า นัก(อยาก)เขียนที่ต้องไปเป็นครูเพื่อหาเงินใช้ระหว่างเขียนนิยายเล่มแรกให้จบ ดันค้นพบ...