ศิวารินทร์
บุญหล่นทับผู้กองอิส ตำรวจหล่อมาดเท่ฉายาลิ้นพลิ้ว (ตั้งเอาเอง) เมื่อได้รับมอบหมายให้คุ้มครองนางเอกสาวปรายดาว ผู้เป็นเจ้าของเรือนร่างสุดสะบึมอกภูเขาไฟขน...