ศิวารินทร์
โลกของทุนนิยม กำไรคือผลตัดสินการอยู่รอดของธุรกิจ เช่นเดียวกับโรงละครตุลยาที่กำลังจะเหลือแค่ความทรงจำ สถานที่แห่งนี้คือความทรงจำอันแสนมีค่าของแพรริน...