เกี้ยวเกล้า
-------------------------------------------------------- เธอก็เป็นแค่ภรรยาของแถม ที่ไม่อาจอยู่ในหัวใจของเขา ----------------------------------------...