จิ้นอิ๋ง
เชื้อชาติ ภาษา และกาลเวลา มิอาจขวางกั้นด้ายแดงที่เชื่อมวาสนาของใจสองดวง ---------------- หลังจากถีบเจ้าบ่าวสารเลวตกลงสระบัว ‘บัวชมพู’ ...