ฉัตรฉาย
‘อิชยะ’ ถูกแม่เลี้ยงเสี้ยมสอนให้นึกถึงแต่เรื่องผลประโยชน์ ภายนอกเขาคือนักธุรกิจจิตใจดี แต่ภายในเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ และเห็นแก่ตัว &...