ฉัตรฉาย
'ภวิล' คือคนที่ 'พิธาน' รับอุปการะไว้ด้วยความสงสาร 'พาขวัญ' คือลูกสาวคนเดียวที่พิธานรักดั่งแก้วตาดวงใจ เมื่ออายุมากข...