ฉัตรฉาย
เพราะมีข่าวฉาวไม่เว้นแต่ละวันทำให้ผู้ใหญ่ในช่องสั่งให้นางเอกสาวชื่อดังอย่าง ‘ขวัญชีวา’ ลงละครเรื่องใหม่ที่ต้องรับบทเกษตรกรเต็มขั้น แล้วให้...