พลอยสีรุ้ง
สาโรจน์ถูกใจเด็กสาวผู้งดงามแห่งบ้านป่า แต่ก็ให้สัญญาว่าหากไม่พร้อมจะไม่บังคับขืนใจ หลังจากอยู่ร่วมชายคาเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่วัน สาโรจน์ก...