มาดามปาร์ค
ร่างบางไม่อาจขัดขืนเขาได้แม้ในใจจะเจ็บปวดทรมานเพียงใดที่ถูกเขาย่ำยีความสาวความสวยแบบนี้  แต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยของผู้เป็นแม่และน้องชายแล้วเธอก...