มาดามปาร์ค
เพราะความเข้าใจผิดของเขาจึงทำให้มิตรภาพระหว่างเธอและเขาขาดสะบั้น เธอต้องตกเป็นนางบำเรอของเขาอย่างไม่เต็มใจ...ความรักที่เคยสวยงามแปรเปลี่ยนเป็นความแค้น...