มัญนิตา
บางคนอยากคบก่อนที่จะรัก แต่บางคนก็รักตั้งแต่ยังไม่ได้คบ เพียงแค่เธอก้าวเข้ามา เขาก็รู้ทันทีว่าหัวใจตัวเองกำลังจะแปลี่ยนไป เพราะ...รัก...คำเดีย...