จิณณ์
ศิวัชหรือราเมศยิ้มบางๆ เดินเข้าไปหาสัตว์เลี้ยงที่ลืมนายเก่าช้าๆ ไม่ให้มันรู้ตัว สายตาทุกคนมองตามไปด้วยความอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรกับมัน “เจ้าสิงน้อย.....