มัญนิตา
เพี๊ยะ!! ปานฤทัยรอให้เอกตะวันหันกลับมาจึงเอ่ยขึ้นเสียงสั่น “วันที่ฉันอยากให้คุณมีตัวตน คุณไปอยู่ที่ไหน ตอนที่ฉันรอให้คุณมาดูแลอยู่ทุกวันทุกคืน...