มัญนิตา
“ฉันแกล้งเป็นแฟนคุณอยู่ ก็ต้องเอาใจใส่คุณแค่คนเดียว ไม่มีเวลาไปมองผู้ชายคนอื่นหรอกค่ะ” “เอาใจยังไง” “ก็เหมือนที่คนเป็น...