มัญนิตา
เพราะถูกบิดาคุมเข้มเรื่องหนุ่มๆ นรีกานต์จึงไม่คิดไม่ฝันว่าตนจะได้รักใคร ตอนช่วงอายุมีเลขสองนำหน้า แต่แล้วทศวรรษก็เข้ามาในชีวิต มาในรูปแบบที่เธอไม่เคยค...