พิมมาศ
ขอเพียงเป็นความสมัครใจของข้า... แม้ต้องประสบหายนะเก้าครา ข้าก็จะไม่เสียใจ... หวังหลี่เฟิงพึมพำบทกวีทั้งที่หลับตา จิตใต้สำนึกสั่งความว่าเขายังตาย...