ยวี่จี้
เล่มสามเล่มจบตอนที่ 106-197 (จำนวนคำพอๆ กับเล่มหนึ่งและเล่มสองรวมกัน) ผู้ใช้แอปเปิ้ล ซื้อผ่านบราวเซอร์จะถูกกว่ามากๆๆๆ เพราะเรทราคาถูกกำหนดโดยแอปเปิ้ล...